Search Site

Dit is de website van RolschaatsenShop.

    - Ons vestigingsadres is Parkzicht 7, 4414 AE WAARDE
    - Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 201628230000
    - Ons B.T.W.-nummer is NL 8215.34.373.B.01

RolschaatsenShop respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer u onze site bezoekt, worden verschillende gegevens verzameld teneinde u een optimale dienstverlening te kunnen bieden. In dit Privacybeleid wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft. RolschaatsenShop draagt er zorg voor dat volgens de van toepassing zijnde wet- en regelgeving de juiste meldingen bij het College Bescherming Persoonsgegevens hebben plaatsgevonden.

Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd
De bescherming van de privacy is belangrijk voor u en voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma's goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld betaalgegevens, gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up). Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site

RolschaatsenShop gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren
1. Het verwerken van uw bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres;
2. Om u te informeren over de ontwikkeling van RolschaatsenShop en over speciale (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich middels de uitschrijflink afmelden voor deze mailings of ons dat laten weten door een email te sturen naar info@rolschaatsen.shop;
3. U te kunnen verzoeken uw ervaringen met RolschaatsenShop te delen, teneinde u nog beter van dienst te kunnen zijn;

RolschaatsenShop verkoopt uw gegevens niet
RolschaatsenShop zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling, het evalueren van de activiteiten / diensten van RolschaatsenShop, of het optimaliseren van haar internetadvertenties op andere websites. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Inzagerecht en correctie
Het is steeds mogelijk de status van uw persoonsgegevens na te gaan, via E-mail (info@skateatsea.nl) of per brief (RolschaatsenShop, T.a.v. afdeling klantenservice webshop, Parkzicht 7, 4414 AE WAARDE).

We delen u zo snel mogelijk de gegevens mee waarover wij op dat moment beschikken, na controle van uw identiteit. Indien één of meerdere gegevens foutief, onjuist of onvolledig zijn, kunt u ons uiteraard om een correctie vragen. Zo kunt u ook met ons contact opnemen op één van de manieren opgesomd onderaan deze pagina, indien u meent dat onze site de reglementering inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer niet naleeft.

Cookies
Wij willen u in de toekomst nog beter van dienst zijn. Daarom gebruiken wij cookies. Een cookie is een klein bestand dat op uw computer wordt geplaatst. De cookiegegevens blijven op uw eigen computer, worden niet voor andere doeleinden gebruikt en zijn afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

Advertenties
De site van RolschaatsenShop kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft RolschaatsenShop geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

Contact
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

- Per email: info@rolschaatsen.shop
- Per telefoon: 0113-501299
- Per brief op dit adres: Parkzicht 7, 4414 AE, WAARDE

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van RolschaatsenShop toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres. Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Back to top